Södertälje SFK

 

Som medlem i SSFK erhåller du Stockholmsdistriktets fiskekort och är även medlem i Sportfiskeförbundet med alla dess förmåner. I medlemskapet ingår rabatt i vissa fiskeaffärer. Du har rätt att ansöka om kräftfiskepass på klubbens vatten i Vällingen och på disktriktets vatten. Samt deltaga i KM och DM samt Vällingetävlingar och Stormete.

Medlemskap löser du med att betala in avgiften på postgiro nr 669506-8. På talongen uppges namn,födelsenummer (10 siffror) adress, telefonnummer och E-Postadress.

Ev. frågor ring kassören Marita Stålgren-Olsson på tel. 0761087113 eller e-post ssfk64@gmail.com

 

Medlemskapet sträcker sig från 1:a januari till 31 december.

 

Medlemsavgifter för 2024
Senior 500 kr

Passiva som har en annan moderklubb 300 kr


Junior 125 kr (född 2003 och senare)