Södertälje SFK

Södertälje Sportfiskeklubb

 

1964

Den 18 december bildades klubben av några entusiastiska tävlingsfiskare, som tillsatte en interimstyrelse. Beslut togs att klubbens namn ska vara:

1965

Fiskevatten vid Gälö arrenderas av Domänstyrelsen och tillsynsmän utsågs. Stadgar upprättas och på 1:a årsmötet den 21 november valdes Gunnar Andersson till ordförande.

Första klubbmästaren i pimpel blev Eliard Johansson.

1966

Regler för tävlingsfiske framtas liksom förslag på klubbmärke. Första roddbåten inköps

1967

Arrende av fiskevatten vid Agdala, Eknäs samt en del av Vackstanäs vid Vällingen.

1968

Tillsyn och förvaltning av distriktets vatten i Grävstasjön. Fyra medlemmar till pimpelfiske i Finland, den s.k. Finnkampen.

1969

Den interna Vällingepimpeln startas och tävlingskommitté bildas.

Första klubbmästaren i mete blev Sven-Erik  Olsson

1970

Veteranklass från 55 år införs.

1971

Intern tävling kallad Stormete införs.

1972

Ungdomssektionen bildas.

1973

Tävlingar i spinnfiske startar. Först klubbmästare i spinnfiske blev Olle Ström.

1974

Fiske av flodkräftor för medlemmar startar. En mindre stuga uppställs vid Eknäs.

1975

Vandringspriser och regler upprättas.

1976

Telefonsvarare installeras.

1977

Under året erövras 111 medaljer i DM och SM, varav 37 i ädlaste metall.

1978

Ungdomssektionen anordnar inbjudningstävling på Mälaren,

Första klubbmästaren i havsfiske blev Åke Lundström.

1979

Tillsammans med Södertälje AFK anordnas Kringelmetet i Maren.

1980

Ny klubblokal, södra Kringelstugan Nygatan 25 hyrs. Uppsägning av Gälövattnet på grund av svårigheter med bevakning och båtplats.

1981

Poängberäkning för Mästarmärke och arbetsinsatser av förtroendevalda införs. Gunnar Andersson utnämns till hedersmedlem nr 1. Ordförandeposten övertas av Rolf Simonsson.

1982

Klubben står som arrangör för SM i pimpel på södra Björkfjärden i Mälaren.

1983

Båtar för uthyrning i Vällingen och Källvik

1984

Sportlovsfiske arrangeras för skollediga ungdomar.

1985

Pensionärsmete på dagtid startar.

1986

Första klubbmästare i modernt (internationellt) mete Arto Jumisko. Minkfällor utsätts i Vällingen då kräftbeståndet minskar.

1987

Ny ordförande Åke Bolander

1988

Ungdomssektionen tillverkar sin fiskeutrustning i Oxbacksskolans slöjdsal.

1989

Deltagande på Föreningsdagen med försäljning av rökt aborr-filé på hårt bröd.

1990

En pensionärsklass från året man fyller 65 år införs på våra interna tävlingar.

1991

Kräftpesten slår till i Vällingen.

1992

Klubbens samordning med vattenägare i Vällingen och Fiskeriverket resulterar i att signalkräftor kan inplanteras. Knattemete startar.

1993

SM i traditionellt mete arrangeras utefter Södertälje kanal.

1994

Pimpeldag på sjön Getaren

1995

Provfiske av signalkräftor visar god tillväxt.

1996

Fadderskap för distriktets vatten i Yngern, Runbäcksjön, Ryssjön och Almsjön.

1997

Båt vid Ulvsundet för uthyrning.

1998

Y-bommar inköps för båtplatser vid bryggan i Vällingen.

1999

Kurs i knivtillverkning startar.

2000

Tre nya plastbåtar inköps som ersättning för de nedslitna. Båtuthyrning vid Ulvsundet upphör.

2001

I sammarbete med Träffpunkt Telge och sponsorer inplanteras 3000 havsöringar i Maren.

2002

Kräftbeståndet ökar och 8000 kräftor uppfiskas av medlemmarna och inbjudna gäster.

2003

Förutom 23 interna tävlingar i olika grenar arrangerar kommittén sex tävlingar.

2004

Startavgiften för SM deltagare betalas i framtiden av klubben.

2005

Fiskevägen till brygga och båtar stängs vid Eknäs den 1:a oktober.

2006

Vackstanäs upplåter plats för brygga och båtar. Ingen uthyrning av båtar varken i Vällingen eller Källvik.

Första klubbmästaren i mormyska Arto Jumisko. Ny ordförande Per-Olof Torstensson.

2007

Vid Knatte-mete får alla ungdomar ett metspö skänkt av Scania Gröndal. Fisketillsyn bevakas framgångsrikt både i Yngern och Vällingen.

2008

Två medlemmar kvalificerade sig och reste till Mormyska-VM i Ryssland.
Mormyska-Cup bestående av sex tävlingar bildades.
Vår hemsida föddes.

2009


Herrlaget blev guldmedaljörer vid SM i mete.
Vår fisketillsynsmän startar patrullering runt Maren för att tillse att fisket bedrivs på rätt sätt.
Ny ordförande Leif Malmqvist.

        2010      

Herrlaget blev för 3:e året i följd svenska mästare. Fina välmatade kräftor gav kräftfiskarna goda fångster.

2011

Flytt till ny klubblokal Kolonigatan 1.

Svensk mästarinna i pimpel Terttu Nevalainen.

Våra två herrlag i mete erövrade guld och silver vid SM.

2012

Svensk mästare i pimpel Timo Jumisko

Svensk mästare i Mormyska Arto Jumisko

Ny ordförande Thomas Önnebro

2013

Styrelsen blev omvald vid årsmötet.

Damerna tog silver vid SM i mete lag i Söderhamn

Monika Rytterlund,Terttu Nevalainen, Maja Nevalainen och Gun Gustavsson

2014

Klubben fyller 50 år den 18 December. Ny ordförande Åke Bolander. Svensk mästare i mormyska Arto Jumisko

2015

Klubben arrangerade ett kräftfiske för 12 lottade Nykvarnsfamiljer i Yngern

som blev mycket uppskattat.

2016 

Svensk mästare i Mormyska Timo Jumisko.

Klubben var med och städade Innre Maren från skräp.

2017

 Svensk mästare i mormyska Arto Jumisko

2018

Svenska mästare i Mete Arto Kosunen Timo Jumisko

Lag Herrveteran

Timo Jumisko Arto Jumisko Bengt-Ole Boman

2019

Ny ordförande Timo Jumisko

Svensk mästare i mormyska Timo Jumisko

Svensk mästare i Mete Kari Nevalainen

Lag Herrveteran

Kari Nevalainen Timo Jumisko Arto Jumisko

2020

Ett tråkigt covid 19 år då vi knapt har tävlat.

Vi han ha SM i pimpel på Letten i Sysslebäck

Svenska mästare Pimpel Lag

Timo Jumisko Arto Jumisko Bengt-Ole Boman

2021

Covid pandemin och varm vinter har även förstört denna sesong.

Vi har ändast haft Km tävlingarna i år.

2022

Vi har fått en ny mailadress ssfk64@gmail.com

Under året fick vi en ny sekreterare Lena Grip

2023

Ny ordförande Thomas Önnebro

Ny vise ordförande Peter Ståhlbrand